Projecten

Naar overzicht Projecten

BRP++ Hellevoetsluis

Gemeente Hellevoetsluis wil inzicht in de neerslagbestendigheid (als groot onderdeel van klimaatbestendigheid) van het bebouwde gebied. Gezien de ervaring van sterke interactie tussen oppervlaktewater, riolering en bovengrondse inrichting heeft Hellevoetsluis ervoor gekozen een integraal rekenmodel op te stellen van deze 3 in elkaar grijpende systemen. Dit rekenmodel wordt het instrument voor de toetsing en mogelijke verbetering van de neerslagbestendigheid. De vastlegging van de werking van het integrale systeem alsook van de resultaten gebeurt in de vorm BRP++. Daarbij zal aangesloten worden bij de nog te introduceren landelijke stresstest regenwateroverlast.

Aan de hand van een aanbestedingsprocedure heeft gemeente Hellevoetsluis voor de kwaliteit van de aanpak van Imber Advies gekozen. In de komende periode zal in nauwe samenwerking met Hellevoetsluis gewerkt worden aan de opbouw van de 3 verschllende rekenmodellen.