Projecten

Naar overzicht Projecten

Ondersteuning gemeente Eindhoven

Al vanaf 2007 levert Ferry flexibele ondersteuning (een tot drie dagen per week) bij de gemeente Eindhoven op het gebied van stedelijk water en riolering. Hierin vervulde hij de rollen van inhoudelijk specialist tot projectleider zowel technisch als beleidsmatig. In de afgelopen jaren heeft Ferry zich onder meer beziggehouden met de onderstaande projecten:

 • afkoppelen; Genderbeemd, Woensel, Tempel, Phillipsdorp, Kanaaldijk Noord en Zuid, Kruidenbuurt Zuid
 • opsporen en begeleiding verhelpen foutaansluitingen Burghplan
 • aanleg oppervlaktewatergemaal Hugo van de Goeslaan
 • herinrichting Heezerweg
 • realisatie hemelwateroverstort De Hurk
 • hydraulische berekeningen Gender
 • bovengronds brengen van het riviertje de Gender door het centrum van Eindhoven
 • herberekeningen van het rioolstelsel
 • 1D-2D berekeningen Eindhoven
 • sturing rioolstelsel Eindhoven
 • analyse water op straat
 • vergroenen Eindhoven

dedede3D visualisatie integrale water over straat berekeningen (1D-2D)