Werkwijze

Naar overzicht Werkwijze

Grip op werkelijk functioneren waterketen

Inzicht in het werkelijk functioneren van de verschillende rioleringssystemen is essentieel voor verdere professionalisering en nog meer doelmatigheid in ons vakgebied. Dit inzicht geeft de mogelijkheid bestaande systemen beter te benutten. Regelmatig worden hierdoor grote investeringen overbodig of kan volstaan worden met minimale middelen. Daarbij kunnen beter gefundeerde (beleids)keuzes/afwegingen worden gemaakt voor de toekomst. De komende jaren zullen de mogelijkheden om hiervoor meetdata te gebruiken verder toenemen. Wij hebben uitbreide kennis en professionele hulpmiddelen om te adviseren over meten in riolering en vervolgens maximale kennis en resultaat uit deze meetgegevens te destilleren. Wij kunnen meetgegevens toetsen, valideren en op basis van de resultaten rekenmodellen optimaliseren. Tevens hebben wij ervaring met analyse van gemalen, persleidingen en drukriolering.