Werkwijze

Naar overzicht Werkwijze

Klimaatverandering en hevige neerslag

Wij zien de toename van hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering als één van de belangrijkste uitdagingen voor de rioleringsbeheerder. De (her)inrichting van de openbare ruimte is hierbij een essentiële schakel om de overlast en met name de schade te beperken. Met behulp van moderne software zoals Infoworks ICM en integrale rekenmodellen van riolering, oppervlaktewater en maaiveld, leveren wij vernieuwende inzichten en oplossingen waar nodig. Daarbij zijn wij in staat om van de grootste steden van Nederland binnen 1 rekenmodel integrale berekeningen te maken van maaiveld en riolering (1D-2D) op het detailniveau van een m2. Alleen met goede integrale 1D-2D berekeningen kunnen eventuele maatregelen bovengronds langs dezelfde maatlat gelegd worden als maatregelen ondergronds (buizen). Wij maken dit inzichtelijk met duidelijk 3D animaties, beelden en kaarten.

3D visualisatie integrale water over straat berekeningen (1D-2D)

Berekeningen water boven bouwpeil panden en water over straat (1D-2D)