Werkwijze

Naar overzicht Werkwijze

Professioneel rioleringsbeheer

Het doelmatigheidsvraagstuk krijgt de laatste en komende jaren veel aandacht. De vraag 'waarom we de dingen doen zoals we ze doen' wordt voor de rioolbeheerder steeds belangrijker. Lessen trekken uit opgedane ervaring speelt hierin volgens ons een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt het totale afwateringssysteem steeds ingewikkelder door grote verscheidenheid in lokaal maatwerk. Door orde en overzicht te scheppen in alle aangelegde systemen en beheersactiviteiten en deze te koppelen aan de doelen en functionele eisen van zowel riolering als overige omgevingsfactoren kunnen wij onze klanten helpen het rioleringsbeheer verder te professionaliseren. Door verschillende factoren geografisch over elkaar heen te projecteren stellen wij gemeentes in staat optimale keuzes te maken in hun dagelijks rioolbeheer. Een en ander kunnen wij uitwerken in rioolbeheerplannen.