Werkwijze

Naar overzicht Werkwijze

Samenwerking in de waterketen

In het uitwisselen van kennis en kunde tussen (onze) opdrachtgevers onderling zien wij goede initiatieven om de gewenste doelmatigheidswinst en kostenbesparingen in de rioleringssector te bereiken. Twee weten meer dan één en door schaalvergroting kunnen soms behoorlijke besparingen worden gehaald. Onze rol in deze samenwerking ligt met name op het inhoudelijk vlak. Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden door als onafhankelijke schakel tussen de partners geïntegreerde plannen en (reken)modellen op te stellen. Daarnaast nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden vanuit onze directe betrokkenheid en ondersteuning (detachering) bij verschillende gemeentes. Hierbij zorgen wij voor een optimale uitwisseling van beschikbare kennis en ervaring tussen onze opdrachtgevers om zoveel mogelijk kansen op een op een nog efficiënter systeembeheer te verzilveren.