Projecten

Naar overzicht Projecten

Analyse rioolafsluitingen ('ompomp-plannen')

Ten behoeve van het verlengen van de levensduur van beschadigde rioolleidingen, gaat gemeente Eindhoven op 40 locaties leidingen voorzien van een relining (een kunststof laag aan de binnenzijde). Bij het aanbrengen van deze relining dienen de betreffende rioolbuizen tijdelijk te worden afgesloten. 

Het tijdelijk afsluiten van een rioolbuis kan een grote impact hebben op de werking van een rioolstelsel als geheel. Één en ander hangt af van de mate waarin water (met name bij neerslag) via een andere route kan afstromen. Indien water niet voldoende op een andere wijze kan afstromen, zijn aanvullende maatregelen nodig om overlast tijdens de werkzaamheden te voorkomen. In die gevallen wordt meestal gebruik gemaakt van tijdelijke pompinstallaties om het water om te pompen.

Gemeente Eindhoven verwacht dat op 15 van de 40 locaties (waar een relining aangebracht gaat worden) het afsluiten van de betreffende leiding mogelijk risicovol is. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze mogelijke risico’s en maatregelen waarmee deze risico’s verkleind kunnen worden zijn deze locaties door ons bestudeerd en doorgerekend met een rekenmodel. Daar waar nodig en mogelijk zijn tijdelijke maatregelen uitgewerkt en getoetst. 

Op onderstaande wijze is vervolgens per tracé weergegeven welke maatregelen nodig zijn bij welke maatgevende maximale neerslag.