Projecten

Naar overzicht Projecten

Hemelwaterstructuurplan Zandrijk

In de periode tussen 1998 en 2002 is de woonwijk Zandrijk in de vinexlocatie Meerhoven gerealiseerd. Voor het afvoeren van regenwater is Zandrijk voorzien van een complexe en gefragmenteerde hemelwaterstructuur bestaande uit (infiltratie)riolen, wadi´s, drains en ondergrondse en bovengrondse bergingen. Als gevolg van plaatselijk slechte bodemdoorlatendheid en hoge grondwaterstanden is er regelmatig sprake van enige overlast van niet wegstromend hemelwater. Wij hebben een nieuwe hemelwaterstructuur uitgewerkt waarbij iedere woning aangesloten kan worden op een riool in de weg. Dit plan wil de gemeente gebruiken om bij overlastlocaties maatregelen te kunnen treffen en om toekomstige werkzaamheden te combineren met het aanbrengen of uitbreiden van de ondergrondse leidingstructuur. Deze nieuwe hemelwaterstructuur hebben we uitgewerkt.