Projecten

Naar overzicht Projecten

Jaaropdracht Watertaken gemeente Nijmegen

In opdracht van gemeente Nijmegen bieden wij ondersteuning bij de vertaling van beleidsdoelstellingen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan naar bruikbare handvatten voor de rioleringsbeheerders. Deze vertaling moet resulteren in jaarplannen voor 2017 en 2018 en een dashboard waarmee de voortgang van de jaarplannen kan worden bewaakt. De eerste stappen in dit proces bestaan uit het:

  • in beeld brengen van beleidsambities en -doelstellingen
  • uitwerken van de afzonderlijke beheeractiviteiten
  • opstellen van dashboards voor voortgangsbewaking op verschillende niveau’s

Het proces vindt plaats in nauwe samenwerking met de verschillende bij het rioleringsbeheer betrokken afdelingen binnen de gemeente Nijmegen.