Projecten

Naar overzicht Projecten

Modelberekeningen riolering Lage Zijde

In het bemalingsgebied Lage Zijde in Alphen aan den Rijn zijn al veel projecten uitgevoerd waarbij riolering is vervangen en verhard oppervlak is afgekoppeld. Niet in alle gevallen is daarbij over de projectgrens heen gekeken en is het systeem in zijn geheel bekeken. De beperkte kansen die er nu nog zijn in Alphen Lage Zijde wil de gemeente graag benutten. Diverse projecten in de openbare ruimte worden op korte termijn verder voorbereid en vragen om input vanuit het vakgebied riolering. De lange(re) termijn vraagt daarnaast om een visie op het afvoeren van hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft Imber Advies gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden en de benodigde input te onderbouwen met behulp van integrale modelberekeningen van riolering en maaiveld.