Projecten

Naar overzicht Projecten

Neerslagbestendig Holleweg ('Holleweg wordt weer holle weg')

Gemeente Venlo gaat de inrichting van de Holleweg en een deel van de Bergmanshofweg aanpassen. Verhard oppervlak wordt daarbij afgekoppeld, waarbij water zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd zal worden richting (een buffer naast) de Springbeek. De mate waarin het wegprofiel zich vult met water bij een reguliere bui en de mate waarin water afdoende (zonder schade te veroorzaken) af kan worden gevoerd bij een extreme bui, zijn bepalend voor het uiteindelijke ontwerp.

In het ontwerp is het wegprofiel hol gemaakt. In de lengterichting loopt de weg af richting de Springbeek. Middels berekeningen hebben wij voor de gemeente inzichtelijk gemaakt dat bij ´reguliere´ neerslag al het regenwater kan worden afgevoerd door de goot in het midden van de weg. Bij extremere neerslag kan ook de rest van het wegprofiel gaan bijdragen aan de waterafvoer naar de Springbeek.