Projecten

Naar overzicht Projecten

Opbouw en berekeningsresultaten ‘integraal rioolmodel met stroming over maaiveld’

Gemeente Venlo heeft in eigen beheer een nieuw 1D rioolmodel opgebouwd in InfoWorks ICM. Voor de verdere uitwerking van de stresstest neerslagbestendigheid (en het aansluitend toetsen van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie), zijn er ook informatievragen waarbij inzicht nodig is in wateroverlast in extreme neerslagsituaties. Omdat de maaiveldinrichting bij dit type vragen een belangrijke rol speelt, is enkel een 1D rioolmodel onvoldoende.

In dit kader is het rioolmodel daarom door ons uitgebreid met een maaiveldmodel (2D). Aansluitend is het integrale rekenmodel doorgerekend met 2 neerslagsituaties. Het resultaat van de berekeningen met het integrale rioolmodel met stroming over maaiveld is te raadplegen in een online ARCGIS omgeving, zie onderstaande afbeelding (afbeelding is ter illustratie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend).