Projecten

Naar overzicht Projecten

RIONED Minicursus 'Regenwatermaatregelen bij particulieren'

Paul heeft samen met Hendrik-Jan Teekens (gemeente Enschede) de RIONED-minicursus 'Regenwatermaatregelen bij particulieren' (23 maart 2017) verzorgd. In de cursus wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van particulieren in het beschermen van hun woningen bij regenwateroverlast.

Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden die de particulier heeft om een bijdrage te leveren aan het ontzien van het openbare systeem door bijvoorbeeld hemelwater te bergen en te infiltreren in de tuin of door het realiseren van waterdaken of ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Op 28 september 2017 staat de cursus wederom op het programma. Lees meer: https://www.riool.net/2257/maxi-en-minicursussen