Projecten

Naar overzicht Projecten

Risicobewust reinigings- en inspectieplan Alphen aan den Rijn

Imber Advies stelt samen met de gemeente Alphen aan den Rijn een risicobewust reinigings- en inspectieplan op voor de vrijvervalriolering. Het doel van dit project is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de transitie te maken van inspanningsgericht reinigen en inspecteren van vrijvervalriolen naar effectgericht. Hierbij willen we de stap zetten van een wijkgerichte aanpak naar een risicobewuste aanpak. In praktische zin is het doel van dit project een overzichtskaart te vervaardigen met daarop de te reinigen en te inspecteren riolen voor de periode 2017 -2020,die gebaseerd is op deze risicobewuste aanpak.

De risicobewuste aanpak baseren we op kennis en ervaring beschikbaar zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. De aanpak wordt flexibel en lerend en we willen die periodiek evalueren en waar mogelijk verbeteren/optimaliseren. Een aanvullend onderdeel van dit plan is dan ook een lijst met aandachtspunten en aanbevelingen die op termijn moeten leiden tot verdere detaillering en/of verbetering.