Projecten

Naar overzicht Projecten

Verbreed BRP Diemen Centrum

Als gevolg van sterke bodemdaling heeft de riolering in de gemeente Diemen een relatief korte levensduur. Sinds het vorige Basis RioleringsPlan (BRP) van 2006 is er dan ook veel veranderd in het rioolsysteem van Diemen Centrum. Gemeente Diemen heeft ons gevraagd een nieuw BRP op te stellen.

Op basis van de meest actuele gegevens van het rioolstelsel wordt door ons een rioleringsmodel opgesteld. Dit model wordt uitgebreid met een rekenmodel van het maaiveld, gebaseerd op zeer nauwkeurige AHN-hoogtedata. Door deze twee modellen te koppelen ontstaat een integraal rekenmodel van bovengrond en ondergrond, een zogenaamd 1D-2D rioleringsmodel.

Met het nieuwe rekenmodel voeren wij berekeningen uit die inzichtelijk maken hoe het huidige rioolsysteem functioneert. Bij overbelasting van het rioolsysteem (bij extreme neerslag) komt water op straat te staan. Met behulp van ons rekenmodel laten we zien waar in dat geval water op straat ontstaat, hoe dit zich verspreidt en welke maatregelen genomen kunnen worden om kwetsbare plekken neerslagbestendiger te maken.