Team

Naar overzicht Team

Bram Stuurman

In mijn middelbare schooltijd kwam het bovendrijven: passie voor water en gevoel voor wiskunde. Water en techniek staan centraal in zowel mijn persoonlijke als professionele ontwikkeling. In mijn professionele loopbaan heb ik het laatste decennium veel expertise ontwikkeld op het gebied van stedelijk water, wat geleid heeft tot de adviseur die ik nu ben. Vanuit een ideaal wil ik watersystemen verbeteren, als onderdeel van onze leefomgeving, zonder de doelmatigheid uit het oog te verliezen. Ik zie het als een puzzel en stop niet voor ik die heb opgelost.

Logisch wellicht dat ik vooral enthousiast word van werken met mensen met dezelfde inhoudelijke gedrevenheid. Mensen die eerst denken aan water(veiligheid), dan aan elkaar en pas op het laatst aan zichzelf. Juist die inhoudelijk gedrevenheid is de bron en de kracht van Imber Advies.