Team

Naar overzicht Team

Ferry van den Eng

Ik ben vanaf 2005 voor verschillende adviesbureaus werkzaam geweest als adviseur stedelijk water en riolering. Van jongs af aan ben ik gefascineerd door water en techniek. Met die interesses ben ik aan de slag gegaan in de opleiding die ik koos en later in mijn werk en nu bij Imber Advies. Plezier in het werk staat bij mij centraal. En dit wil ik ook uitdragen richting klanten om zo samen met hen de inhoudelijke vraagstukken die er liggen aan te pakken.

Zo heb ik in het verleden het opstellen en het begeleiden van verbrede gemeentelijke (basis) rioleringsplannen, afkoppelplannen en waterhuishoudkundige plannen voor mijn rekening genomen. Daarnaast heb ik ook een groot aantal studies verricht om de interactie tussen riolering, oppervlaktewater en maaiveld in beeld te krijgen (2D- studie). 

Momenteel zie ik een grote uitdaging in ons vakgebied voor het klimaatbestendig maken van stedelijke gebieden en dan met name ten aanzien van het aspect water.