Projecten

Naar overzicht Projecten

Neerslagbestendigheid watersysteem De Groote Wielen

Woonwijk ‘De Groote Wielen’ is een grote nieuwe woonwijk in ’s-Hertogenbosch, met een compleet eigen watersysteem met recreatie-waterkwaliteit. Vanwege de wens om meer gebieden te ontwikkelen en op dit watersysteem aan te sluiten, is de capaciteit van het watersysteem De Groote Wielen opnieuw getoetst. Vragen die de gemeente beantwoord wilde hebben hadden betrekking op waterkwantiteit bij extreme neerslag. Om deze vragen te beantwoorden is het systeem geschematiseerd (zie figuur) en er is een rekenmodel van gemaakt in InfoWorks ICM.

De uitgevoerde berekeningen hebben inzichtelijk gemaakt hoe neerslagbestendig het systeem nu is en in welke mate dat afneemt door verdere uitbreiding van het aangesloten oppervlak. Tevens is ingezoomd op de frequentie waarmee enkele wadi’s zich vullen en de herhalingstijd waarmee ze inunderen. Tot slot is uitspraak gedaan over aanpassingen van een regelconstructie om bij droogweer water evenredig over het systeem te verdelen en daarmee overal stroming in het water te behouden.