Projecten

Naar overzicht Projecten

Ondersteuning gemeente Eindhoven

Al vanaf 2007 levert Ferry flexibele ondersteuning (één tot drie dagen per week) op het gebied van stedelijk water en riolering aan de gemeente Eindhoven. Hierin vervuld hij de rollen van inhoudelijk specialist tot projectleider zowel technisch als beleidsmatig. In de afgelopen jaren heeft Ferry zich onder meer beziggehouden met de onderstaande projecten:

 • afkoppelen; Genderbeemd, Woensel, Tempel, Phillipsdorp, Kanaaldijk Noord en Zuid, Kruidenbuurt Zuid;
 • opsporen en begeleiding verhelpen foutaansluitingen Burghplan;
 • aanleg oppervlaktewatergemaal Hugo van de Goeslaan;
 • herinrichting Heezerweg;
 • realisatie hemelwateroverstort De Hurk;
 • hydraulische berekeningen Gender;
 • bovengronds brengen van het riviertje de Gender door het centrum van Eindhoven;
 • herberekeningen van het rioolstelsel;
 • 1D-2D berekeningen Eindhoven;
 • sturing rioolstelsel Eindhoven;
 • analyse water op straat;
 • vergroenen Eindhoven;
 • Waterhuishouding wegenstructuur Eindhoven Noordwest;
 • Ondersteuning inrichting ‘water’ Brainport Industies Campus.

3D visualisatie integrale water over straat berekeningen (1D-2D)