Projecten

Naar overzicht Projecten

Rioleringsmodel Dukenburg en Lindenholt

Voor de wijken Dukenburg en Lindenholt is een nieuw geactualiseerd rioleringsmodel opgesteld waarin rioolstelsel, oppervlaktewater en maaiveld integraal zijn opgenomen. Ook het afstromend oppervlak is opnieuw geïnventariseerd. Het model gaat door de gemeente gebruikt worden bij het inzichtelijk maken van de potentiële knelpunten bij hevige neerslag en bij het opstellen van een toekomstvisie voor het klimaatbestendiger maken van de stad. Het model bevat circa 114 km regenwaterriolering, 113 km vuilwaterriolering, 45 km watergangen, 2 km duikers, 18 bruggen en 19 stuwen. Alle 3 de modelonderdelen (riool (1D), oppervlaktewater (1D) en maaiveld (2D)) zijn onderling gekoppeld. Net als in de praktijk, kan water dus ook van maaiveld naar oppervlaktewater stromen en visa versa (een modelkoppeling die in de praktijk vaak niet worden meegenomen).

Om het functioneren van het systeem van riolering, oppervlaktewater en maaiveld in beeld te brengen hebben we het systeem belast met diverse neerslaggebeurtenissen.