Projecten

Naar overzicht Projecten

Sturingsregels CAS2.0

Gemeente Rotterdam wilde onderzoeken op welke manier sturing van rioolgemalen en overstortbemaling ingezet kan worden om de aanvoer op de zuiveringen af te vlakken en de emissie op binnenwater te minimaliseren. In het kader van de uitwerking van de sturingsregels voor CAS 2.0 (Centrale Automatische Sturing) voor Rotterdam hebben wij Partners4UrbanWater ondersteund bij het opbouwen van de benodigde rioleringsmodellen in InfoWorks ICM, het doorrekenen van verschillende varianten en het presenteren van de resultaten.

Voor deze studie hebben we een compleet bakmodel van opgebouwd op basis van de kenmerken van de rioolstelsels van de gemeente Rotterdam. Het omvat een schematisering van alle rioolstelsels waarbij de stelsels die afvoeren naar een AWZI en een significante omvang hebben (voornamelijk gemengd en VGS) als bakje zijn opgenomen.

Met behulp van dit bakmodel hebben we het effect van een groot aantal sturingsregels op de emissie en de aanvoer op de zuiveringen in beeld gebracht. Op basis hiervan worden binnen het project CAS 2.0 de meest optimale en in te zetten sturingsregels bepaald.