Projecten

Naar overzicht Projecten

Maatregelen diverse wateroverlastlocaties Vught

De afgelopen jaren is er in Vught meerdere malen wateroverlast geweest als gevolg van hevige buien. Voor 7 wateroverlastlocaties heeft de gemeente Vught ideeën om die wateroverlast in de toekomst te verminderen. Het betreft relatief eenvoudige maatregelen, veelal bovengronds, die de gemeente op korte termijn wil uitvoeren. De ideeën en oplossingsrichtingen wil de gemeente graag onderbouwen en verder uitwerken met behulp van modelberekeningen. Wij hebben voor gemeente Vught de maatregelen modelmatige onderbouwd en uitgewerkt tot een voorontwerp.