Projecten

Naar overzicht Projecten

Analyse drukriolering Leiderdorp

In opdracht van de gemeente Leiderdorp is het functioneren van het drukrioolstelsel van de Achthovenerweg geanalyseerd. Aanleiding voor de analyse was het vermoeden dat er verhard oppervlak is aangesloten op het systeem, waardoor het functioneren nadelig werd beïnvloed.

Van het stelsel is door ons een rekenmodel gemaakt op basis van beheergegevens en revisiegegevens. Vervolgens hebben we twee pompsituaties doorgerekend; enkelloop en samenloop. Het resultaat van deze berekeningen is inzicht in het theoretisch functioneren van het drukrioolstelsel bij droogweer en bij regen (langdurige samenloop). Daarnaast hebben we enkele voorstellen gedaan voor verbetering van het functioneren bij neerslag.