Projecten

Naar overzicht Projecten

Stresstest Buren

Voor gemeente Buren hebben we een stresstest wateroverlast uitgevoerd en daarmee inzicht verkregen in de locaties waar water op straat staat bij verschillende (extreme) neerslaggebeurtenissen. Daarnaast hebben we inzicht verkregen in panden waar, bij deze extreme gebeurtenissen, water boven vloerpeil wordt berekend. Voor deze stresstest hebben we een geactualiseerd 1D rioleringsmodel van de gemeente Buren, met behulp van de AHN3, uitgebreid tot een integraal model van riolering en maaiveld (2D).

Het model is belast met verschillende neerslaggebeurtenissen met verschillende herhalingstijden. De berekende waterdiepten op maaiveld en in panden zijn gepresenteerd. Van alle panden met een woonbestemming, waarin bij belasting met een T100 neerslaggebeurtenis (herhalingstijd maximaal eens per 100 jaar) water is berekend, is aanvullend het vloerpeil ingemeten. Dit proces hebben wij namens de gemeente gecoördineerd en begeleid. Nadat de gemeten vloerpeilen zijn verwerkt in het model zijn de berekeningen nogmaals uitgevoerd. De resultaten van deze studie zijn online gepresenteerd zodat bewoners en betrokkenen de resultaten kunnen raadplegen.