Projecten

Naar overzicht Projecten

Opbouw rioleringsmodel Waalre

Voor gemeente Waalre hebben we een nieuw geactualiseerd rioleringsmodel opgebouwd waarin riolering (1D) en maaiveld (2D) integraal zijn opgenomen. Het doel van dit project was het opstellen van een model dat als basis kan dienen voor:

  • het inzichtelijk maken van de potentiële knelpunten bij hevige neerslag;
  • het doorrekenen van rioolontwerpen in combinatie met het omliggende stelsel;
  • het vaststellen van de kenmerken van de rioolstelsels;
  • het opstellen van  een hemelwaterstructuur.

Onderdeel van dit project was tevens het actualiseren van het afstromend oppervlak en het opstellen van kenmerkenbladen.

In het kader van dit project hebben we de onderstaande producten opgeleverd:

  • Rioleringsmodel 1D en 1D-2D in InfoWorks ICM (ICMT) formaat;
  • toelichting op modelopbouw en bijbehorend logboek;
  • een geactualiseerde database van het afstromende oppervlak;
  • geactualiseerde kenmerkenbladen en blokkenschema;
  • resultaten van de uitgevoerde hydraulische berekeningen en stresstest;
  • toelichting op het functioneren van het rioolstelsel.