Projecten

Naar overzicht Projecten

Hydraulische analyse hemelwaterstelsels, klimaattoets

Een groot deel van gemeente Diemen is voorzien van gescheiden rioolstelsels die permanent onder water staan. De gemeente Diemen gaat binnenkort aan de slag met de voorbereiding van de herinrichting van de laatste vier buurten (Akkerland, Buitenlust, Kruidenhof en Ruimzicht Oost). De complete herinrichting van de buurten biedt een uitgelezen kans om het rioolstelsel klimaatbestendig(er) te maken. In overleg met de gemeente is besloten voor de toekomstige situatie voor elk van deze buurten drie maatregelscenario’s op te stellen waarbij géén water op straat optreedt bij een theoretische neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van respectievelijk 2, 5 en 10 jaar. Op basis van de benodigde maatregelen en daarbij horende kosten kan de gemeente vervolgens goed onderbouwd afwegen welke maatregelen zij doelmatig vindt.