Projecten

Naar overzicht Projecten

PvE Onderzoek en herstel foutief aangesloten rioolaansluitingen

Gemeente Tilburg wil het opsporen en verhelpen van foutaansluitingen voor een aanzienlijk gebied en een langere periode uitbesteden aan een marktpartij. Wij hebben gemeente Tilburg hierbij ondersteund door voor de aanbesteding een technische omschrijving op te stellen.

In de technische omschrijving is onder andere uitgewerkt welke gebieden op welke wijze onderzocht moeten worden, aan welke eisen meetapparatuur moet voldoen en hoe op basis van controles aangetoond moet worden dat gebieden na afloop vrij zijn van foutaansluitingen.