Projecten

Naar overzicht Projecten

Analyse afwateringsroute gemaal Beukenhorst

Gemaal Beukenhorst zorgt voor de afvoer van het watersysteem van Vught Zuid richting de Esschestroom, is economisch afgeschreven en aan vervanging toe. Daarnaast zal de locatie van het gemaal veranderen, omdat de primaire waterkering wordt verplaatst. Dit was reden voor Waterschap de Dommel om zowel het functioneren van het gemaal als alternatieve afvoerroutes vanuit de kern Vught Zuid naar het gemaal tegen het licht te houden.

Om te komen tot een nieuwe regeling voor het gemaal en een nieuwe en geoptimaliseerde afwateringsroute hebben wij het bestaande rekenmodel van riolering en oppervlaktewater geactualiseerd, inclusief de aanvoer vanuit landelijk gebied. Op basis van een veldbezoek samen met Waterschap de Dommel en Gemeente Vught is een drietal mogelijke afvoerroutes bepaald.

De nieuwe berekeningen hebben het inzicht opgeleverd dat het water vanuit Vught Zuid een groot deel van de tijd onder vrijverval kan afstromen naar de Esschestroom.