Projecten

Naar overzicht Projecten

Hydraulische berekeningen regenwaterriool Eikenlaan

In de Eikenlaan bereidt gemeente Alphen aan den Rijn een project voor waarin de (gemengde) riolering wordt vervangen en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. In het project is ook de aanleg van een regenwaterriool voorzien. Voor het ontwerp van dit regenwaterriool wil de gemeente inzicht in de toe te passen diameters in verschillende situaties. De situaties verschillen van elkaar door fasering, aan te sluiten verhard oppervlak, keuze voor lozingspunt en maatgevende neerslagbelasting.

Met behulp van het hydrodynamische rekenpakket InfoWorks ICM hebben wij voor circa 25 verschillende varianten in beeld gebracht welke diameter riolering aangelegd moet worden om water op straat te voorkomen. De resultaten hebben we gepresenteerd in overzichtelijke tabellen en lengteprofielen. Met de uitkomsten van de doorgerekende varianten is de gemeente Alphen aan den Rijn in staat om de verschillende varianten met elkaar te vergelijken en een goed afgewogen keuze te maken voor het uiteindelijke ontwerp.

Omdat de nieuwe regenwaterriolering in de Eikenlaan een belangrijk onderdeel gaat worden van de toekomstige regenwaterstructuur van het bedrijventerrein was het belangrijk om ook een aantal bestaande stelsels te koppelen aan het nieuwe tracé. Hierdoor was het noodzakelijk om het geheel op te nemen in een hydrodynamisch model. De vele varianten maken het voor de gemeente mogelijk een welafgewogen toekomstbestendige keuze te maken.