Home > Wat doen we > Publicaties

Publicaties

​Wij leverden onder andere een bijdrage aan onderstaande publicaties.

 • Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen

  april 2017, vakblad Land+Water
  Opdrijvende putdeksels, ondergelopen tunnels en instromend regenwater in woningen en winkels. Regenwateroverlast is een hot item. Maar veel overlast is te voorkomen als we dat willlen.... bekijk PDF
 • Flash floods Belle Plaine te lijf met integraal model

  februari 2017, vakblad Riolering
  Het gebied Belle PLaine op het eiland Sint Maarten heeft te maken met flash floods; overstromingen door korte maar zeer intensieve neerslag. De aanhoudende wateroverlast in het gebied dat men commercieel en sociaal verder wil ontwikkelen vraagt om meer bescherming... bekijk PDF
 • Waterplein Eikendonkplein ‘s-Hertogenbosch werkt

  september 2015, vakblad Riolering
  Waterpleinen worden toegepast om wateroverlast te beperken. Dit gebeurt door regenwater te bergen en langzaam af te voeren. In Nederland zijn er nog maar enkele waterpleinen en de kennis van het (lange termijn) functioneren is beperkt. Reden voor gemeente ’s-Hertogenbosch om... bekijk PDF
 • Professionaliseer, agendeer en waardeer rioleringsbeheer

  februari 2015, vakblad Riolering
  Iedere rioleringsbeheerder vraagt zich weleens af: wat doe ik allemaal, doe ik het wel goed en kan het niet ‘beter’ (lees: goedkoper)? Een vraag die je niet alleen jezelf stelt, maar ook een vraag die steeds vaker vanuit de eigen organisatie komt. Herkenbaar?... bekijk PDF
 • Onderzoek naar mogelijkheden om wateroverlast modelmatig te analyseren in Nijmegen

  2014, RIONEDreeks 18, hoofdstuk 10
  Op 27 juni 2009 viel in Nijmegen een pittige bui met een herhalingstijd van eens per tien jaar. In delen van de stad ontstond wateroverlast, straten veranderden in snelstromende beken. De gemeente... bekijk PDF
 • Water-over-straat-berekeningen, brengen theorie en praktijk bij elkaar

  januari 2014, vakblad "Riolering"
  Klimaatverandering (meer gebeurtenissen met extreme regenval) zal leiden tot frequentere wateroverlast in het stedelijk gebied. Daarnaast kan ook de mate van overlast toenemen. Om goed te kunnen anticiperen op klimaatverandering en beleidsmatige
  keuzes te kunnen maken... bekijk PDF
 • Doelmatig aan het werk met het Rioleringsbeheerplan

  januari 2014, vakblad Riolering
  De wetgever heeft de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater op hoog abstractieniveau ingevuld. De gemeente moet de volksgezondheid
  beschermen en wateroverlast voorkomen, maar moet zelf bepalen hoe ze dit wil bereiken. Doelmatigheid staat hierbij voorop, waarbij... bekijk PDF
 • Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag

  september 2013, Land+water nr.9
  Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013’ een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met regenwateroverlast. Nijmegen is een van de gemeenten die een extreme bui zeer goed heeft gedocumenteerd. Dit heeft het mogelijk gemaakt om binnen het innovatieproject HydroCity een analyse... bekijk PDF
 • Diemen werkt hemelwaterzorgplicht uit

  februari 2010, vakblad Riolering
  Diemen heeft in het GRP beleid ontwikkeld dat het omgaan met water
  op straat in een ander perspectief plaatst. Eind 2009 is dit beleid uitgewerkt tot concrete maatregelen voor de regenwaterstelsels van drie wijken.... bekijk PDF